ENFAST Logo

ENFAST

Európsku sieť pracovísk cieľového pátrania.

Projekt ENFAST má za cieľ zvýšiť bezpečnosť v rámci Európskej únie zlepšovaním efektivity pátrania po medzinárodne hľadaných osobách a ich následným zadržaním. ENFAST je sieť pracovísk cieľového pátrania, aktívna 24/7 a teda schopná okamžite reagovať za účelom vypátrania a zadržania hľadanej osoby.

ENFAST aktivity a výsledky s podporou z fondu ISEC

ENFAST vypracovala Memorandum o jej fungovaní/ združovaní, ktorým sa zriaďuje tzv. "core group", ciže jadro siete ENFAST a jej valné zhromaždenie. Belgickému a nemeckému predsedníctvu bola garantovaná finančná pomoc z fondu ISEC za účelom organizácie stretnutí členov „core group" a valných zhromaždení zástupcov z 28 členských štátov Európskej únie, Europolu, Interpolu, U. S. Marshals Service, Švajčiarska a Nórska ako pozorovateľov.

EUROPOL poskytuje národným pracoviskám cieľového pátrania tzv. EPE platformu za účelom umožnenia výmeny informácií. EUROPOL taktiež poskytuje podporu vo forme vytvorenia webovej stránky o najhľadanejších zločincoch, ktorá je momentálne vo fáze prípravy.

CEPOL je vzdelávacia agentúra Európskej Únie, ktorá policajtom poskytuje školiace aktivity týkajúce sa zásadných tém bezpečnosti Európskej Únie ako aj jej občanov. CEPOL zaradil problematiku cieľového pátrania do svojich učebných osnov a organizuje aj výmenné pobyty medzi pracovníkmi pracovísk cieľového pátrania v jednotlivých krajinách Európskej Únie.

Sieť cieľových pracovísk ENFAST:

  • má vypracovaný zoznam kontaktných pracovníkov, ktorí sú k dispozícii 24/7
  • má vypracované národné manuály obsahujúce informácie týkajúce sa národnej legislatívy jednotlivých členských štátov a policajných postupov
  • na zvyšovanie informovanosti o existencii ENFAST má k dispozícii informačné letáky
  • ponúka výmenné pobyty pracovníkov pracovísk cieľového pátrania
  • má vytvorenú výkonnú a pevnú sieť pracovníkov pracovísk cieľového pátrania

História

Prvý podnet na vytvorenie aktívnej siete pracovísk cieľového pátrania vzišiel v roku 2010 na konferencii v Bruseli, ktorej sa zúčastnil zástupcovia 24 národných tímov cieľového pátrania z Európskej únie. Návrh na vytvorenie siete ENFAST bol oficiálne prijatý Radou Európy 1. januára 2013. Prvé predsedníctvo ENFAST pripadlo Belgicku a to na obdobie rokov 2013-2014. V súčasnosti v predsedníctve pokračuje Nemecko na obdobie rokov 2015-2016. V rokoch 2017-2018 predsedníctvo preberie Holandsko.

The website’s content is managed and published by national ENFAST teams in EU Member States, whose administrators upload their countries’ most wanted fugitives, and will directly receive any leads about them.     
Fugitives searched by ENFAST (supported by Europol)

This website optimises your browsing experience by adapting to your system settings and country location. For more information please see our Legal Notice/Disclaimer & Cookies Policy

I agree
I don't agree