EU most wanted list

LEIJDEKKERS, Joseph Johannes (Jos)
Razpisana nagrada
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Ongoing investigation
LEIJDEKKERS, Joseph Johannes (Jos)
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
GARSHIN, Igor
Wanted
Računalniška kriminaliteta
Ongoing investigation
GARSHIN, Igor
Computer-related crime
TURASHEV, Igor Olegovich
Wanted
Računalniška kriminaliteta
Ongoing investigation
TURASHEV, Igor Olegovich
Computer-related crime
nevarno
Arrested
Iskana oseba je bila pridržana
Arrested| Izsiljevanje
Escaped from prison
Iskana oseba je bila pridržana
Organised or armed robbery, Racketeering and extortion
DO, Steffen van Khoa
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Escaped from prison
not sentenced yet
DO, Steffen van Khoa
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
OMOREGIE, Felix
Wanted
Trgovina z ljudmi
Sentenced to {x} years of prison
12
OMOREGIE, Felix
Trafficking in human beings
nevarno
TOLOUN, Farid
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
24
TOLOUN, Farid
Murder, grievous bodily injury
nevarno
SCHABEL, Martin Josef
Razpisana nagrada
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
SCHABEL, Martin Josef
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
PETKOVSKI  , ANTON ZHIVKOV
Wanted
Attempted Murder
Convicted to life imprisonment
PETKOVSKI , ANTON ZHIVKOV
Attempted Murder
nevarno
SHAKIR, MUSTAFA MEHMED
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
16
SHAKIR, MUSTAFA MEHMED
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
ŠOLJIĆ, TOMISLAV
Wanted
Participation in a criminal organisation
ŠOLJIĆ, TOMISLAV
Participation in a criminal organisation
IVANČUKS, Romāns
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
IVANČUKS, Romāns
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
KHODOR, Abdullah
Wanted
Ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in zajem talcev| Pranje sredstev pridobljenih s kaznivimi dejanji| Načrtovan ali oborožen rop | Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
KHODOR, Abdullah
Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking, Laundering of the proceeds of crime, Organised or armed robbery, Participation in a criminal organisation
nevarno
SAMARDŽIJA , Mladen
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Failed to attend court
SAMARDŽIJA , Mladen
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
KURKUCHEV, Nikolay Shterev
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi| Participation in a criminal organisation
Failed to attend court
KURKUCHEV, Nikolay Shterev
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, Participation in a criminal organisation
NIRBERG, Dominik Alexander
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Ongoing investigation
NIRBERG, Dominik Alexander
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
GOMEZ, Tania
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Ongoing investigation
GOMEZ, Tania
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
KIJONKA, Norbert
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
6,5
KIJONKA, Norbert
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
SILD, Anton
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Ongoing investigation
SILD, Anton
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
PETROV, Nikita
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
PETROV, Nikita
Murder, grievous bodily injury
nevarno
OUALI, KARIM
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
OUALI, KARIM
Murder, grievous bodily injury
KÁRA, Ondřej
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
13
KÁRA, Ondřej
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
ABDEL LAH BELGHAZI, Aomar
Wanted
Posilstvo
Sentenced to {x} years of prison
9
ABDEL LAH BELGHAZI, Aomar
Rape
nevarno
HAMID, NOUR EDDINE G IBRAHIM
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
HAMID, NOUR EDDINE G IBRAHIM
Murder, grievous bodily injury
BUCUREȘTEANU, Marius Iliuță
Wanted
Attempted Murder
Sentenced to {x} years of prison
8
BUCUREȘTEANU, Marius Iliuță
Attempted Murder
TEJA, Ionel
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
20
TEJA, Ionel
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
CINQUEGRANELLA, Renato
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Convicted to life imprisonment
CINQUEGRANELLA, Renato
Murder, grievous bodily injury
PULTI, Edinjo
Wanted
Attempted Murder| Prepovedana trgovina z orožjem, strelivi in eksplozivnimi sredstvi
Ongoing investigation
PULTI, Edinjo
Attempted Murder, Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives
FOCO, Tibor
Razpisana nagrada
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
FOCO, Tibor
Murder, grievous bodily injury
DUDLA, Andrea
Wanted
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995
Sentenced to {x} years of prison
12
DUDLA, Andrea
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests
DREVENÁK, Boris
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Sentenced to {x} years of prison
17
DREVENÁK, Boris
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
CVIJANOVIC, RADOMIR
Wanted
Načrtovan ali oborožen rop
Failed to attend court
CVIJANOVIC, RADOMIR
Organised or armed robbery
JAWOREK, Jacek Piotr
Razpisana nagrada
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
JAWOREK, Jacek Piotr
Murder, grievous bodily injury
ZÁMEČNÍKOVÁ, Eva
Wanted
Attempted Murder
Sentenced to {x} years of prison
8
ZÁMEČNÍKOVÁ, Eva
Attempted Murder
PINKIHAN ATTOLBA, Cristano
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
PINKIHAN ATTOLBA, Cristano
Murder, grievous bodily injury
AHMET, Sali
Wanted
Attempted Murder| Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
AHMET, Sali
Attempted Murder, Murder, grievous bodily injury
BEKETOVS, Alvis
Wanted
Spolne zlorabe otrok in otroška pornografija
Sentenced to {x} years of prison
11
BEKETOVS, Alvis
Sexual exploitation of children and child pornography
SALMINEN, JAN JOHANNES
Wanted
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995
Failed to attend court
SALMINEN, JAN JOHANNES
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests
NIKOLIĆ, MILAN
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
15
NIKOLIĆ, MILAN
Murder, grievous bodily injury
LESZCZYŃSKI, Tomasz
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
15
LESZCZYŃSKI, Tomasz
Murder, grievous bodily injury
MOTISI, GIOVANNI
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Convicted to life imprisonment
MOTISI, GIOVANNI
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
KANYS, Renaldas
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi| Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
KANYS, Renaldas
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
KALASUNAS, Edgaras
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
KALASUNAS, Edgaras
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
QATRA, Amin
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
QATRA, Amin
Murder, grievous bodily injury
MARSALEK, Jan
Wanted
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995| Preslepitev
Ongoing investigation
MARSALEK, Jan
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests, Swindling
BURRELI, Aleks
Wanted
Požig| Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
BURRELI, Aleks
Arson, Murder, grievous bodily injury
HOLLÓSI, Zoltán
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
8
HOLLÓSI, Zoltán
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances