EU most wanted list

Arrested
Iskana oseba je bila pridržana
Arrested
Sentenced to {x} years of prison
10
Iskana oseba je bila pridržana
Drug Trafficker
Arrested
Iskana oseba je bila pridržana
Arrested
Sentenced to {x} years of prison
8 years and 6 months
Iskana oseba je bila pridržana
Drug Trafficker
nevarno
Arrested
Iskana oseba je bila pridržana
Arrested| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi| Participation in a criminal organisation
Sentenced to {x} years of prison
20 years of prison
Iskana oseba je bila pridržana
Drug Trafficker, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, Participation in a criminal organisation
nevarno
Arrested
Iskana oseba je bila pridržana
Arrested| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi| Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
Iskana oseba je bila pridržana
Facilitator of Organised Crime, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, Participation in a criminal organisation
Arrested
Iskana oseba je bila pridržana
Arrested
Sentenced to {x} years of prison
11
Iskana oseba je bila pridržana
Drug Trafficker
nevarno
ŠOLJIĆ, TOMISLAV
Wanted
Facilitator of Organised Crime
ŠOLJIĆ, TOMISLAV
Facilitator of Organised Crime
KIVIMÄKI, ALEKSANTERI TOMMINPOIKA
Wanted
Računalniška kriminaliteta| Izsiljevanje
Failed to attend court
KIVIMÄKI, ALEKSANTERI TOMMINPOIKA
Computer-related crime, Racketeering and extortion
nevarno
HAMID, NOUR EDDINE G IBRAHIM
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
HAMID, NOUR EDDINE G IBRAHIM
Murder, grievous bodily injury
LI DOS SANTOS, Paulo
Wanted
Head of Organised Crime Group
Sentenced to {x} years of prison
3,5
LI DOS SANTOS, Paulo
Head of Organised Crime Group
WRIGHT, Edwin Marcelino
Wanted
Drug Trafficker
Sentenced to {x} years of prison
3,5
WRIGHT, Edwin Marcelino
Drug Trafficker
BUCUREȘTEANU, Marius Iliuță
Wanted
Attempted Murder
Sentenced to {x} years of prison
8
BUCUREȘTEANU, Marius Iliuță
Attempted Murder
TEJA, Ionel
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
20
TEJA, Ionel
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
GUSTAFSSON, Alexander
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi| Pranje sredstev pridobljenih s kaznivimi dejanji
Sentenced to {x} years of prison
11 years and 8 months
GUSTAFSSON, Alexander
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, Laundering of the proceeds of crime
MARTIROSIAN, David
Razpisana nagrada
Drug Trafficker
Ongoing investigation
MARTIROSIAN, David
Drug Trafficker
nevarno
LUPU, PETRISOR
Wanted
Violent Criminal
Sentenced to {x} years of prison
17
LUPU, PETRISOR
Violent Criminal
LEIJDEKKERS, Joseph Johannes (Jos)
Razpisana nagrada
Facilitator of Organised Crime| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Ongoing investigation
LEIJDEKKERS, Joseph Johannes (Jos)
Facilitator of Organised Crime, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
MLADENOVIC, Goran
Wanted
Violent Criminal| Pranje sredstev pridobljenih s kaznivimi dejanji| Načrtovan ali oborožen rop | Participation in a criminal organisation
MLADENOVIC, Goran
Violent Criminal, Laundering of the proceeds of crime, Organised or armed robbery, Participation in a criminal organisation
nevarno
OMOREGIE, Felix
Wanted
Head of Organised Crime Group
Sentenced to {x} years of prison
12
OMOREGIE, Felix
Head of Organised Crime Group
nevarno
ANTONICELLI, Francesco
Wanted
Head of Organised Crime Group| Participation in a criminal organisation
Sentenced to {x} years of prison
11
ANTONICELLI, Francesco
Head of Organised Crime Group, Participation in a criminal organisation
nevarno
TOLOUN, Farid
Wanted
Drug Trafficker| Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
24
TOLOUN, Farid
Drug Trafficker, Murder, grievous bodily injury
nevarno
MÜHLBACH, Marcel
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
MÜHLBACH, Marcel
Drug Trafficker
DEDJA, Berti
Wanted
Head of Organised Crime Group| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Ongoing investigation
DEDJA, Berti
Head of Organised Crime Group, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
PETKOVSKI  , ANTON ZHIVKOV
Wanted
Violent Criminal| Attempted Murder
Convicted to life imprisonment
PETKOVSKI , ANTON ZHIVKOV
Violent Criminal, Attempted Murder
nevarno
SHAKIR, MUSTAFA MEHMED
Wanted
Drug Trafficker| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
16
SHAKIR, MUSTAFA MEHMED
Drug Trafficker, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
CHICHAEV, Khadzhimurat
Wanted
Violent Criminal| Načrtovan ali oborožen rop
Sentenced to {x} years of prison
3 Jahren und 6 Monaten
CHICHAEV, Khadzhimurat
Violent Criminal, Organised or armed robbery
nevarno
SCHABEL, Martin Josef
Razpisana nagrada
Head of Organised Crime Group| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
SCHABEL, Martin Josef
Head of Organised Crime Group, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
ZALTAUSKAS , IGNAS
Wanted
Violent Criminal| Načrtovan ali oborožen rop
Sentenced to {x} years of prison
2
ZALTAUSKAS , IGNAS
Violent Criminal, Organised or armed robbery
nevarno
BELOUSOVAS , JUSTAS
Wanted
Head of Organised Crime Group| Drug Trafficker
Ongoing investigation
BELOUSOVAS , JUSTAS
Head of Organised Crime Group, Drug Trafficker
nevarno
KURKUCHEV, Nikolay Shterev
Wanted
Drug Trafficker| Participation in a criminal organisation
Failed to attend court
KURKUCHEV, Nikolay Shterev
Drug Trafficker, Participation in a criminal organisation
DE VENTURA PACHECO, Erick
Wanted
Drug Trafficker| Facilitator of Organised Crime| Participation in a criminal organisation
Failed to attend court
DE VENTURA PACHECO, Erick
Drug Trafficker, Facilitator of Organised Crime, Participation in a criminal organisation
nevarno
BAKLAROV, Vassil Nikolov
Wanted
Violent Criminal| Požig| Umor, hujše telesne poškodbe
Failed to attend court
BAKLAROV, Vassil Nikolov
Violent Criminal, Arson, Murder, grievous bodily injury
nevarno
EL HAJ SADEK EL MENBRI, Abdellah
Wanted
Head of Organised Crime Group| Drug Trafficker| Prepovedana trgovina z orožjem, strelivi in eksplozivnimi sredstvi| Pranje sredstev pridobljenih s kaznivimi dejanji
Failed to attend court
EL HAJ SADEK EL MENBRI, Abdellah
Head of Organised Crime Group, Drug Trafficker, Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives, Laundering of the proceeds of crime
PAIU, BOGDAN-SORIN
Wanted
Drug Trafficker
Sentenced to {x} years of prison
9
PAIU, BOGDAN-SORIN
Drug Trafficker
RADU-STOICA, ANAMARIA
Wanted
Head of Organised Crime Group
Sentenced to {x} years of prison
10
RADU-STOICA, ANAMARIA
Head of Organised Crime Group
CSIKÓS, András
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
CSIKÓS, András
Drug Trafficker
BAGAMÉRI, Tamás
Wanted
Drug Trafficker| Facilitator of Organised Crime
Ongoing investigation
BAGAMÉRI, Tamás
Drug Trafficker, Facilitator of Organised Crime
nevarno
KIJONKA, Norbert
Wanted
Head of Organised Crime Group| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
6,5
KIJONKA, Norbert
Head of Organised Crime Group, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
KORMÁNYOS, Erik Tibor
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
KORMÁNYOS, Erik Tibor
Drug Trafficker
VÍG, Roland
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
VÍG, Roland
Drug Trafficker
VÍG, Sándor István
Wanted
Head of Organised Crime Group| Drug Trafficker
Ongoing investigation
VÍG, Sándor István
Head of Organised Crime Group, Drug Trafficker
nevarno
PIJANOVIC, Zarko
Wanted
Violent Criminal| Prepovedana trgovina z orožjem, strelivi in eksplozivnimi sredstvi| Ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in zajem talcev| Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
PIJANOVIC, Zarko
Violent Criminal, Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives, Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking, Participation in a criminal organisation
DO, Steffen van Khoa
Wanted
Drug Trafficker| Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Escaped from prison
not sentenced yet
DO, Steffen van Khoa
Drug Trafficker, Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
nevarno
SAMARDŽIJA , Mladen
Wanted
Drug Trafficker
Failed to attend court
SAMARDŽIJA , Mladen
Drug Trafficker
VULIĆ, MANUEL
Wanted
Head of Organised Crime Group
VULIĆ, MANUEL
Head of Organised Crime Group
nevarno
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
PÍŠ, Michal
Drug Trafficker
nevarno
TACHI, Said
Wanted
Head of Organised Crime Group| Drug Trafficker
Ongoing investigation
TACHI, Said
Head of Organised Crime Group, Drug Trafficker
nevarno
CINQUEGRANELLA, Renato
Wanted
Violent Criminal| Umor, hujše telesne poškodbe
Convicted to life imprisonment
CINQUEGRANELLA, Renato
Violent Criminal, Murder, grievous bodily injury
WENDT, Rigo
Wanted
Head of Organised Crime Group| Pranje sredstev pridobljenih s kaznivimi dejanji| Trgovina z ljudmi
Ongoing investigation
WENDT, Rigo
Head of Organised Crime Group, Laundering of the proceeds of crime, Trafficking in human beings
IVANČUKS, Romāns
Wanted
Drug Trafficker
IVANČUKS, Romāns
Drug Trafficker
nevarno
KHODOR, Abdullah
Wanted
Ugrabitev, protipraven odvzem prostosti in zajem talcev| Pranje sredstev pridobljenih s kaznivimi dejanji| Načrtovan ali oborožen rop | Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
KHODOR, Abdullah
Kidnapping, illegal restraint and hostage-taking, Laundering of the proceeds of crime, Organised or armed robbery, Participation in a criminal organisation
NEGUSE, Issayas
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
NEGUSE, Issayas
Drug Trafficker
GOMEZ, Tania
Wanted
Facilitator of Organised Crime
Ongoing investigation
GOMEZ, Tania
Facilitator of Organised Crime
NIRBERG, Dominik Alexander
Wanted
Drug Trafficker
Ongoing investigation
NIRBERG, Dominik Alexander
Drug Trafficker
nevarno
Wanted
Head of Organised Crime Group
Ongoing investigation
KORTOBI , Hicham
Head of Organised Crime Group
CZIK, Robert
Wanted
Head of Organised Crime Group| Facilitator of Organised Crime
Ongoing investigation
CZIK, Robert
Head of Organised Crime Group, Facilitator of Organised Crime
nevarno
ZAJĄC, Adam
Wanted
Drug Trafficker| Violent Criminal
Ongoing investigation
ZAJĄC, Adam
Drug Trafficker, Violent Criminal
IGNATOVA, Ruja
Razpisana nagrada
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995
Ongoing investigation
IGNATOVA, Ruja
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests
EL-RAWI, Ihaab
Razpisana nagrada
Attempted Murder
Ongoing investigation
EL-RAWI, Ihaab
Attempted Murder
SOUDRON, Joël
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
6
SOUDRON, Joël
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
PULTI, Edinjo
Wanted
Attempted Murder| Prepovedana trgovina z orožjem, strelivi in eksplozivnimi sredstvi
Ongoing investigation
PULTI, Edinjo
Attempted Murder, Illicit trafficking in weapons, munitions and explosives
FOCO, Tibor
Razpisana nagrada
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
FOCO, Tibor
Murder, grievous bodily injury
DUDLA, Andrea
Wanted
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995
Sentenced to {x} years of prison
12
DUDLA, Andrea
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests
DREVENÁK, Boris
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Sentenced to {x} years of prison
17
DREVENÁK, Boris
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
CVIJANOVIC, RADOMIR
Wanted
Načrtovan ali oborožen rop
Failed to attend court
CVIJANOVIC, RADOMIR
Organised or armed robbery
JAWOREK, Jacek Piotr
Razpisana nagrada
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
JAWOREK, Jacek Piotr
Murder, grievous bodily injury
ZÁMEČNÍKOVÁ, Eva
Wanted
Attempted Murder
Sentenced to {x} years of prison
8
ZÁMEČNÍKOVÁ, Eva
Attempted Murder
PINKIHAN ATTOLBA, Cristano
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
PINKIHAN ATTOLBA, Cristano
Murder, grievous bodily injury
AKPINAR, Mehmet
Wanted
Attempted Murder| Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
AKPINAR, Mehmet
Attempted Murder, Murder, grievous bodily injury
AHMET, Sali
Wanted
Attempted Murder| Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
AHMET, Sali
Attempted Murder, Murder, grievous bodily injury
DEMIRKIRAN, Serkan
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
DEMIRKIRAN, Serkan
Murder, grievous bodily injury
BEKETOVS, Alvis
Wanted
Spolne zlorabe otrok in otroška pornografija
Sentenced to {x} years of prison
11
BEKETOVS, Alvis
Sexual exploitation of children and child pornography
SALMINEN, JAN JOHANNES
Wanted
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995
Failed to attend court
SALMINEN, JAN JOHANNES
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests
NIKOLIĆ, MILAN
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
15
NIKOLIĆ, MILAN
Murder, grievous bodily injury
NIKOLIĆ, MARKO
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
12
NIKOLIĆ, MARKO
Murder, grievous bodily injury
LESZCZYŃSKI, Tomasz
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
15
LESZCZYŃSKI, Tomasz
Murder, grievous bodily injury
MOTISI, GIOVANNI
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Convicted to life imprisonment
MOTISI, GIOVANNI
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
KANYS, Renaldas
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi| Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
KANYS, Renaldas
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
KALASUNAS, Edgaras
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Ongoing investigation
KALASUNAS, Edgaras
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
KÁRA, Ondřej
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
13
KÁRA, Ondřej
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
AZEMI, Valon
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Sentenced to {x} years of prison
10
AZEMI, Valon
Murder, grievous bodily injury
QATRA, Amin
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
QATRA, Amin
Murder, grievous bodily injury
MARSALEK, Jan
Wanted
Goljufija, tudi na škodo finančnih interesov Evropske unije, v okviru pomena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti z dne 26. julija 1995| Preslepitev
Ongoing investigation
MARSALEK, Jan
Fraud, including that affecting the financial interests of the European Communities within the meaning of the Convention of 26 July 1995 on the protection of European Communities' financial interests, Swindling
BURRELI, Aleks
Wanted
Požig| Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
BURRELI, Aleks
Arson, Murder, grievous bodily injury
HOLLÓSI, Zoltán
Wanted
Prepovedan promet z drogami in psihotropskimi snovmi
Sentenced to {x} years of prison
8
HOLLÓSI, Zoltán
Illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
MESSINA DENARO, Matteo
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe| Participation in a criminal organisation
Convicted to life imprisonment
MESSINA DENARO, Matteo
Murder, grievous bodily injury, Participation in a criminal organisation
OUALI, KARIM
Wanted
Umor, hujše telesne poškodbe
Ongoing investigation
OUALI, KARIM
Murder, grievous bodily injury