ENFAST Logo

ENFAST

ENFAST (angl. European Network of Fugitive Active Search Teams) je kratica za Evropsko mrežo skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb.

Namen projekta ENFAST je okrepiti varnost v Evropski uniji, tako da se izboljša učinkovitost pri sledenju in prijetju storilcev, ki jih išče mednarodna skupnost. ENFAST je mreža policistov, ki so na voljo 24 ur na dan in 7 dni v tednu, da lahko nemudoma ukrepajo, poiščejo pobegle osebe in jim odvzamejo prostost.

Dejavnosti in rezultati ENFAST ob podpori sredstev ISEC

ENFAST je sestavil ustanovni akt in opredelil ožjo skupino in generalno skupščino. Belgijsko in nemško predsedstvo sta pridobili sredstva ISEC za organizacijo sestankov članov ožje skupine in za generalne skupščine predstavnikov 28 držav članic EU, Europola, Interpola, ameriške agencije US Marshals Service, Švice in Norveške kot opazovalk.

EUROPOL nacionalnim skupinam za aktivno iskanje daje na voljo svojo platformo za strokovnjake (Platform for Experts (EPE)) in omogoča izmenjavo neoperativnih informacij. Ob podpori Europola bo projekt "Europe’s Most Wanted", ki se še pripravlja, objavljen na njegovi spletni strani, ki je namenjena javnosti.

Evropska policijska akademija (CEPOL) je agencija EU, ki že delujočim policistom zagotavlja usposabljanje na področjih, ki so bistvenega pomena za varnost EU in njenih državljanov. CEPOL je pripravil tudi tečaj usposabljanja za ENFAST z ustreznim programom, izmenjava tečajnikov pa poteka med nacionalnimi enotami FAST.

Mreža ENFAST je:

  • pripravila seznam enotnih točk za stike, ki delujejo po načelu 24/7,
  • sestavila podatkovne preglednice nacionalnih skupin FAST o njihovi notranji zakonodaji in policijskih metodah,
  • pripravila brošuro za promocijo ENFAST,
  • ponudila priložnosti izmenjavo strokovnjakov,
  • razvila in izdelala učinkovito in zanesljivo mrežo.

Zgodovina

Leta 2010 je bil na konferenci v Bruslju, ki se je je udeležilo 24 nacionalnih skupin EU, predstavljen predlog za oblikovanje Evropske mreže skupin za aktivno iskanje pobeglih oseb ali ENFAST. Evropski svet je predlog sprejel 1. januarja 2013. Belgijski FAST je prevzel predsedovanje v obdobju 2013–2014. Nemški FAST trenutno nadaljuje projekt kot predsedujoči v 2015 in 2016, nato bo v obdobju 2017–2018 krmilo prevzel nizozemski FAST, s čimer je zagotovljeno nadaljevanje projekta.

The website’s content is managed and published by national ENFAST teams in EU Member States, whose administrators upload their countries’ most wanted fugitives, and will directly receive any leads about them.     
Fugitives searched by ENFAST (supported by Europol)

This website optimises your browsing experience by adapting to your system settings and country location. For more information please see our Legal Notice/Disclaimer & Cookies Policy

I agree
I don't agree